Terbitan berkala adalah kategori perkhidmatan mel yang disediakan untuk menghantar majalah, katalog, atau surat khabar yang dikeluarkan secara berkala dengan kekerapan penerbitan minima sebanyak 2 kali setahun dalam tahun kalender yang sama.

Berat maksimum adalah 250gm setiap item.

a. Menggunakan tekapan nombor lesen Bayaran Pos Jelas.

b. Tanpa menggunakan tekapan nombor lesen Bayaran Pos Jelas .

c. Menggunakan tekapan mesin Franki

Berat Kadar (RM)
Sehingga 20gm 0.50
Lebih 20gm – 50gm 0.60
Lebih 50gm – 100gm 0.80
Lebih 100gm – 250gm 0.90

a. Permohonan pengeposan boleh dibuat di Pejabat Pengurus Negeri menggunakan Borang Permohonan Pengeposan Terbitan Berkala.

b. Setiap pengeposan mestilah disertakan dengan Doket Pengeposan Mel Pukal atau Doket Pengeposan Mel Franki.

c. Poskan melalui kaunter pejabat pengeposan atau Pejabat Pos yang dibenarkan seperti dalam lesen Pos Jelas atau Franki.

d. Buat bayaran secara tunai, bank draft, mendebitkan dalam Akaun Imprest atau dengan cek yang dijamin oleh Bank atas nama POS MALAYSIA BERHAD.

Tidak. Terbitan Berkala yang menggunakan tekapan nombor lesen Bayaran Pos Jelas atau Frangki adalah dilarang untuk:

a. Membuat pengeposan ke dalam mana-mana peti surat pos.
b. Membuat serahan sendiri.
c. Membuat pengeposan di Pejabat Pos selain Pejabat Pengeluar Lesen yang dibenarkan.

Tiada pampasan akan diberi terhadap Terbitan Berkala jika berlaku kehilangan, kerosakan atau kelewatan penyerahan.

Walaupun Terbitan Berkala adalah perkhidmatan sehala iaitu item yang tidak dapat dihantar tidak akan dipulangkan kepada pengirim,ianya akan dihantar semula kepada pengirim sekiranya ada tertera alamat premis menggunakan Peti Surat P.O. di atas setiap sampul dan bayaran pengeposan kali kedua akan dikenakan bagi setiap item yang dikembalikan.

Pelanggan hendaklah membeli mesin frangki melalui pembekal mesin frangki yang telah berdaftar dengan PMB seperti yang dinyatakan di bawah.

No. Penjual Lokasi Hubungi Orang Kenalan Jenama
1 Pitney Bowes (M) Sdn. Bhd. Suite C-11-1 to C-11-2, Level 11, Wisma Goshen,
Plaza Pantai No. 5 Jalan 4/83A,
Off Jalan Pantai Baru,
59200 KL
T: 03-2027-7799
F: 03-2282-8099
Ms. Rachel Pitney Bowes
2 Neosys Documail (M) Sdn. Bhd. 2.07 Level 2,
Wisma Academy,
Lot 4A, Jalan 19/1,
46300 Petaling Jaya
T: 03-7958-2266
F: 03-7958-3266
Mr. Louis Law
En. Syariman
Neopost
3 Dicklin Sdn. Bhd. No. 5 Jalan Bangsar Utama 3,
Bangsar Utama,
59000 KL
T: 03-2282-2250
F: 03-2282-4936
Mr. Danny
Mr. Tham
Frama
4 Vertical Rivers Sdn Bhd C-3A-46 101 Boulevard,
Jalan Kenari 5,
Bandar Puchong Jaya,
47170 Puchong,
Selangor Darul Ehsan
T: 03-8071-5188
F: 03-8071-5199
Ms. Jessica Francotyp Postalia

Segala urusan pendaftaran akan diurus oleh pihak pembekal dengan PMB. PMB tidak akan mengenakan sebarang bayaran untuk proses pendaftaran.

Pelanggan boleh membuat bayaran melalui cek, tunai dan pindahan bank. Bayaran hendaklah dibuat atas nama ‘POS MALAYSIA BERHAD’ dan boleh didepositkan ke mana- mana cawangan Maybank yang berhampiran melalui nombor akaun 514310404340. Sila nyatakan nombor permit sebagai nombor rujukan sewaktu mendepositkan ke dalam akaun PMB.

Pelanggan yang menggunakan tambah nilai mesin melalui Pesanan Kerajaan hendak merujuk ke Unit Mel Produk (Frangki) 03-2275-6543 untuk maklumat lanjut.

Pelanggan hendaklah menghantar surat permohonan ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

PMB tidak mengenakan sebarang caj untuk permohonan ini. Sebarang kos yang dikenakan oleh pembekal akan ditanggung oleh pelanggan. Sekiranya pelanggan tidak menerima surat makluman pertukaran pejabat pos, sila berhubung dengan pembekal mesin frangki masing- masing seperti di bawah

No. Penjual Lokasi Hubungi Orang Kenalan Jenama
1 Pitney Bowes (M) Sdn. Bhd. Sarah Leong T: 03-2027-7799
F: 03-2282-8099
PCXXXXXXXXX Pitney Bowes
2 Neosys Documail (M) Sdn. Bhd. Yati T: 03-7958-2266
F: 03-7958-3266
NCXXXXXXXXX Neopost
3 Dicklin Sdn. Bhd. Rinah T: 03-2282-2250
F: 03-2282-4936
FCXXXXXXXXX Frama
4 Post Perfect International Sdn. Bhd. Jessica T: 03-80715188
F: 03-80715199
TCXXXXXXXXX Francotyp Postalia
5 Ricoh (M) Sdn Bhd Rashidah T: 0355612357 ACXXXXXXXXX Ascom Smile

Boleh. Pelanggan hendaklah mengisi borang PosMel 50 dan perlu dilampirkan borang 9, 24 & 49 / Laporan Tahunan ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

Pelanggan boleh mengepos surat atas nama anak syarikat yang dipohon setelah mendapat kelulusan daripada Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)

Pelanggan hendak menghantar surat permohonan dan permit ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

Bayaran balik / pemindahan baki akan dibuat setelah mendapat pengesahan daripada pembekal.
Sekiranya pelanggan tidak menerima surat makluman bayaran balik / pemindahan baki, sila berhubung dengan pembekal mesin frangki masing- masing.

No. Penjual Lokasi Hubungi Orang Kenalan Jenama
1 Pitney Bowes (M) Sdn. Bhd. Sarah Leong T: 03-2027-7799
F: 03-2282-8099
PCXXXXXXXXX Pitney Bowes
2 Neosys Documail (M) Sdn. Bhd. Yati T: 03-7958-2266
F: 03-7958-3266
NCXXXXXXXXX Neopost
3 Dicklin Sdn. Bhd. Rinah T: 03-2282-2250
F: 03-2282-4936
FCXXXXXXXXX Frama
4 Post Perfect International Sdn. Bhd. Jessica T: 03-80715188
F: 03-80715199
TCXXXXXXXXX Francotyp Postalia
5 Ricoh (M) Sdn Bhd Rashidah T: 0355612357 ACXXXXXXXXX Ascom Smile

Tidak boleh. Pelanggan hendaklah mencetak tekapan di bawah teraan frangki asal dan tidak boleh menyentuh pada teraan asal. Cetakan semula dibelakang sampul tidak dibenarkan. Bagi pengeposan surat standard, cetakan semula hendaklah tidak boleh melebihi ruang kelegaan 15mm.

Sekiranya, tidak mencetak seperti di atas, pelanggan hendaklah membuat permohonan tuntutan tersalah frank, lampirkan sampul tersalah frangki dan doket mel frangki dan hantar ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

Pelanggan hendaklah merujuk perkara ini ke Unit Mel Produk (Frangki) 03-2275-6543 untuk maklumat lanjut.

Pelanggan boleh menampal setem atau mencetak nilai terkurang dengan syarat cetakan semula hendak di bawah teraan frangki asal dan tidak boleh menyentuh pada teraan asal. Cetakan semula dibelakang sampul tidak dibenarkan. Bagi pengeposan surat standard, cetakan semula hendaklah tidak boleh melebihi ruang kelegaan 15mm.

Sekiranya, tidak mencetak seperti di atas, pelanggan hendaklah membuat permohonan tuntutan tersalah frank, melampirkan sampul tersalah frangki dan doket mel frangki dan hantar ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

Pelanggan hendak menghantar surat permohonan dan borang permohonan permit mesin frangki (Borang FM1/1997) ke:

Unit Pengurusan Produk Mel (Frangki)
PosMel
Tingkat 8, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad
Kompleks Dayabumi
50670 Kuala Lumpur

Untuk pertukaran nama syarikat, salinan Form 13 hendaklah disertakan sekali semasa permohonan.

Tidak. Nilai setem frangki adalah mengikut kadar setem biasa.

Contohnya RM1,399.60

Pelanggan hendaklah merujuk dengan pembekal mesin frangki masing- masing.

No. Penjual Lokasi Hubungi Orang Kenalan Jenama
1 Pitney Bowes (M) Sdn. Bhd. Sarah Leong T: 03-2027-7799
F: 03-2282-8099
PCXXXXXXXXX Pitney Bowes
2 Neosys Documail (M) Sdn. Bhd. Yati T: 03-7958-2266
F: 03-7958-3266
NCXXXXXXXXX Neopost
3 Dicklin Sdn. Bhd. Rinah T: 03-2282-2250
F: 03-2282-4936
FCXXXXXXXXX Frama
4 Post Perfect International Sdn. Bhd. Jessica T: 03-80715188
F: 03-80715199
TCXXXXXXXXX Francotyp Postalia
5 Ricoh (M) Sdn Bhd Rashidah T: 0355612357 ACXXXXXXXXX Ascom Smile

Bayaran pos jelas adalah merupakan satu kemudahan yang disediakan kepada pelanggan yang membuat pengeposan surat secara banyak tanpa perlu menggunakan setem atau perkhidmatan frangki.

Pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan ini menerusi dua cara iaitu perkhidmatan bayaran pos jelas berlesen dan perkhidmatan pos jelas tanpa lesen.

Permohonan untuk mendapatkan nombor lesen Bayaran Pos Jelas boleh dibuat menerusi Pejabat Pengurusan Negeri, Pos Malaysia Berhad, di semua negeri dengan menggunakan borang Pos Mel 60. Setiap permohonan perlulah disertakan bersama salinan sijil pendaftaran perniagaan dan contoh sampul surat yang akan digunakan.

Jumlah minimum pengeposan mel Bayaran Pos Jelas samada Bayaran Pos Jelas berlesen atau tanpa lesen ialah 100 pucuk bagi setiap setiap pengeposan.

Pelanggan yang menggunakan perkhidmatan bayaran pos jelas berlesen adalah layak untuk mendapat rebet yang telah ditetapkan selepas mematuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh Pos Malaysia. Pengeposan mel melalui Perkhidmatan bayaran pos jelas tanpa lesen tidak layak mendapat potongan rebet.

Pelanggan yang menggunakan perkhidmatan bayaran pos jelas berlesen yang membuat pengeposan mel melebihi 5000 pucuk surat dalam bentuk surat standard dan 1000 pucuk surat bukan standard boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan rebat sebanyak 8% hinggan 13% jika telah memenuhi syarat kelayakan seperti berikut:

Bil Kelayakan Rebat Surat standard Surat bukan standard
1 Isihan mengikut plan isihan Pos Malaysia

- Surat dari jenis, saiz dan berat yang sama serta bayaran pos yang sama.

- Alamat pengirim dan penerima mestilah jelas dan lengkap serta poskod yang betul.

- Surat disusun hadap mengikut arah yang sama.

- Surat diikat dengan baik dalam jumlah 100 pucuk bagi setiap satu ikatan.

8% 9%
2 Mematuhi struktur alamat OCR dan kualiti sampul

- Surat dicetak ikut struktur alamat yang ditetapkan oleh Pos Malaysia dan poskod yang betul.

- Sampul surat mengikut kualiti sampul yang telah ditetapilkan.

4%
3 Diposkan sebelum jam 12 tgh 1% 1%
4 Jumlah 13% 10%

Pelanggan boleh membuat pengeposan menerusi kaunter di pejabat pos atau pusat mel yang telah ditetapkan.

Stamp Booklet is a booklet made of one or more small panes of postage stamps in a cardboard cover.

Stamp Booklet is available at a price of RM3.00/book.

Stamp Booklet specifications are as follows:-

- Consists of 5 units of Definitive Stamps at RM0.60 denomination. 

- Booklet size is 5.8cm (L) X 7.0cm (W). 

- Consist of RM5 discount voucher for Zoo Negara adult’s entrance ticket.

Available at 65 selected post office counters within Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan & PosBox Bangsar South.

The advantages of this booklet are:- 

- Easily carried anywhere. 

- Purchase with "Face Value" price. i.e: there is no additional costs charge to customers. 

- Flexible and user friendly (easily stored in a wallet). 

- The concept of this booklet is to protect the quality of stamps from torn/damaged easily. 

- With every purchase of RM3 definitive stamp booklet, customers can get RM5 discount for Zoo Negara Adult’s entrance ticket.

The benefits of RM3 Definitive Stamp Booklet compared to RM5 Definitive Stamp Booklet are: 

- Consists of 5 pieces of RM0.60 definitive stamps compared to RM5 definitive stamps which are mixed with 2 pieces of definitive stamp RM0.70.

- In addition, customer shall entitle to enjoy RM5 discount for Zoo Negara entry ticket (Adult) with every purchase of RM3 Definitive Stamp Booklet.

No. This RM5 discount is entitled to Zoo Negara Adult’s ticket only.

The promotion period will last until 31st December 2016. Customers can redeem the ticket discount until 31st December 2016 at the National Zoo.

Customers can redeem Zoo Negara discount ticket by bring along the stamp booklet during redemption at Zoo Negara counters only. Zoo Negara staff will tear the discount voucher for verification.

No. Customers can purchase in bulk however there is no special discount or rebate will be offered.

There are several methods for payment processing as below:-

- Cash.

- Bank Draft/Banker Cheque/Cashier Order in the name of the "Pos Malaysia Berhad" (for bulk purchase).

- Local Purchase Order (LPO) for government agencies bulk purchase.

- By deducting customer’s Imprest Account (for Pos Malaysia’s prepaid license customer).

No. The customer shall ensure that each stamp booklet purchased is in good condition before leaving the counter.

Customers can get more information related to the stamp booklet via:-

i. Contact us on PosLine 1-300-300-300: 

- From 8.30am - 8.00pm (Monday - Friday) 

- From 8.30am - 5.00pm on Saturday (except the first Saturday of the month and public holidays) 

ii. Visit Pos Malaysia Berhad official website at www.pos.com.my

Date of sale stamp booklet begins on 30th October 2015 however the launching date was yet to be identified at this time. No, it's just a stamp booklet containing definitive stamp for postage and it is not classified as Philately items/collection item.

This is to encourage customer purchases this stamp booklet as well as to create awareness among Malaysians by promoting harmony between humans and nature at Zoo Negara.

This discount voucher Redemption of a discount just for one clipping tickets purchase adult only.

FlexiPrepaid is an economical prepaid sticker introduced by Pos Malaysia to send light weight items and provide freedom to use your own packaging and send e-Commerce items as low as RM3.60.
It also comes with Track & Trace services and Proof of Delivery (POD).

No, it does not, however, you are allowed to use your own packaging. FlexiPrepaid comes in two types:

i. Sticker label

ii. Self service printing label through EST – BEST system.

No. Weight Price (RM) Inclusive 6% GST (RM)
1 Up to 500gm RM 3.60 RM 3.80
2 Above 500gm up to 1kg RM 5.60 RM 5.95
3 Above 1 kg up to 2kg RM 7.10 RM 7.50

FlexiPrepaid is suitable for anyone be it individual customers or business clients that have an online business. It effectively addresses the needs of customers who are looking for reliability and cost efficiency as top priority in their shipping and delivery.

Benefits of FlexiPrepaid for individual customers include:

i) Convenience and time-saving. Just purchase the FlexiPrepaid sticker according to item’s weight and simply stick it onto your own box or packaging.

ii) Proof of delivery

iii) Trackable & traceable

iv) Compensation of up to RM92.00

Benefits of FlexiPrepaid for business /contract customers include:

i) Proof of delivery

ii) Trackable & traceable

iii) Compensation of up to RM92.00

iv) Free pick-up service

Customers can use the Electronic Shipping Tool (EST) system to purchase the FlexiPrepaid sticker through payment deduction from Prepaid Account.

EST system is available only for business customers who need to print FlexiPrepaid sticker for large volume of deliveries as it saves more time.

The FlexiPrepaid sticker can be purchased at 696 post offices throughout the country and through the EST system (contract customers).

No. Customers can only make FlexiPrepaid posting at the post office and Business Mail Centre counters (for bulk).

Destinations SLA
Within Peninsular Malaysia, intrastate *D+3
Within Peninsular Malaysia, interstate *D+4
From Peninsular Malaysia to Sabah & Sarawak or vice versa
From Sabah to Sarawak
From Sarawak to Sabah
*D+7

*D = Day of posting

No. FlexiPrepaid can be used for posting within Malaysia only.

Pos Laju offers premium service with next day delivery standard, whilst FlexiPrepaid offers economy service with delivery standard between D+3 to D+7

i) Pos Malaysia website: www.pos.com.my

ii) Pos Malaysia mobile application

The postman will leave a call card at recipient’s premise to collect the FlexiPrepaid item at a window delivery counter, either at the post office or a specified Delivery Branch.

Pos Line

- 1-300- 300-300

- Operating hours:
Mon – Fri : 8.30am – 8.00pm

- Saturdays : 8.30am – 5.00pm
(except the first Saturday of the month and public holidays)

Online

- Website : www.pos.com.my

- Email : care@pos.com.my

- Facebook.com/AskPos

- Twitter.com/AskPos

Online support is available

- Mon – Fri: 8.30am to 5.30pm
(except public holidays)

My Distribution is a service to collect and distribute goods or merchandise with minimum weight of 30 kilograms as low as RM0.50 to multiple delivery points.

My Distribution comes in two type of packages:

1. Basic Package – Hub to Hub

- Within Peninsular Malaysia

- Within Sabah

- Within Sarawak

2. Premium Package – Door to Door

- Between Peninsular Malaysia and Sabah/Sarawak

My Distribution is suitable for customers who wants to have an economical services with a limited resources. It effectively addresses the needs of customers who are looking for reliability and cost efficiency as top priority in their shipping and delivery either by air or sea freight throughtout Malaysia.They can be a SMEs, trading companies, wholesaler, manufacturer orlogistic companies.

Advantages of My Distribution service includes:

i. Proof of delivery

ii. Insurance coverage up to RM100K

iii.Free pick-up service

iv. Delivery status update within 24 hours

**Terms & Conditions applied

Rates as low as RM0.50 per kilogram. Please contact My Distribution team for further information.
**The price is subject to 6% GST

Destinations Duration Delivery
Within Peninsular Malaysia 4 working days
From Peninsular Malaysia to Sabah/Sarawak 7 working days
From Sabah/Sarawak to Peninsular Malaysia 7 working days
From Sabah to Sarawak 7 working days
From Sarawak to Sabah 7 working days

Customer can email to My Distribution team via email –posedaran@pos.com.my or call at 03-55430500

No. Customers can only lodge the items at Mail Processing Centre (MPC) at all States or customer can also request for pick-up. We have 27 MPCs nationwide.

No. My Distribution service can only be used for posting within Malaysia, Sabah and Sarawak only.

Perkhidmatan Pos Daftar adalah merupakan perkhidmatan penghantaran surat yang selamat dan berdaftar bagi dokumen penting dan berharga terus ke tangan penerima. Penghantaran item berupa paket-paket kecil yang kurang daripada 2kg juga boleh didaftarkan.

Gantirugi tidak akan dibayar jika wang tunai, wang bank, cek pengembara, sijil-sijil saham dan sekuriti, batu permata dan logam berharga, lukisan dan ukiran bernilai diposkan.

Barangan tersebut akan ditahan sementara dan pelanggan akan dihubungi oleh pihak Pos Malaysia Berhad.

Kaedah penghantaran dengan cara menggunakan sampul surat biasa dan membeli label Pos Daftar, lekatkan label pada sampul surat serta mengisikan maklumat seperti yang diperlukan. Selain itu dengan membeli sampul khas Pos Daftar yang berharga RM2.50, hanya boleh digunakan bagi destinasi domestik sahaja. Berat maksimum untuk menikmati kemudahan ini adalah 20gm untuk sampul biasa manakala 50gm bagi sampul khas. Sekiranya pelanggan melebihi berat yang ditetapkan, pelanggan perlu menambah harga setem mengikut kadar berat item tersebut.

a. Kegunaan - Pengiriman domestik sahaja 

b. Saiz sampul - 240mm x 129mm 

c. Saiz label barkod - 85mm x 90mm 

d. Bilangan label ’die-cut’ - 5 

e. Harga - RM 2.50 

f. Berat isikandungan (tanpa bayaran setem tambahan) - 50gm

Label Pos Daftar dan sampul khas Pos Daftar (domestik sahaja) dijual di semua kaunter Pejabat Pos Besar, Pejabat Pos, Pejabat Pos Mini dan Wakil Pos setiap negeri.

a. Destinasi domestik - RM2.20, termasuk bayaran pos bagi item yang tidak melebihi berat 20gm

b. Destinasi Antarabangsa - RM4.10, tidak termasuk bayaran pos

a. Kad Pemberitahuan Penerimaan (AR) bagi kegunaan domestik dan internasional
Perlu ditampal pada item Pos Daftar beserta setem (RM0.60 untuk domestik, RM1.50 untuk Singapura dan Brunei serta RM1.50 untuk luar negara) untuk bayaran perkhidmatan AR tersebut

b. Insurans
Domestik: Kadar minimum untuk perkhidmatan insurans ini adalah RM100, Kadar maksimum untuk perkhidmatan insurans ini adalah RM8E8CD9D8-5BB6-45FC-B56D-75390366E2F4.
Internasional :Kadar minimum untuk perkhidmatan insurans ini adalah RM100.00, Kadar maksimum adalah mengikut negara tempat tuju

a. Perkhidmatan penghantaran yang selamat dan berdaftar

b. Penghantaran terus ke tangan penerima

c. Menggunakan label khas berbarkod

d. Mempunyai barkod untuk jejak dan kesan

e. Mempunyai resit mengepos dan akuan terimaan

Ya. Status penghantaran item Pos Daftar boleh diketahui melalui:

a. Talian Khidmat Pelanggan POSLINE di 1-300-300-300

b. sistem Jejak & Kesan (Track & Trace) di laman web www.pos.com.my

Terdapat lima jenis label berbarkod yang akan ditampal pada setiap Pos Daftar untuk tujuan pengimbasan dan pengesanan melalui sistem ’Track-On’. Label-label yang berbarkod yang digunakan dalam sistem ’Track-On’ mempunyai ciri-ciri berikut:

TrackOn 1
Dalam Negeri
Track-On 2
Ke Luar Negeri
Track-On 3
Dari Luar Negeri
Harga RM2.20 Harga RM4.10 -
Warna Merah Warna Biru Warna Pink
Pengiriman domestik Pengiriman ke luar negeri Dari luar negeri untuk serahan dalam negeri
13 digit alpha numeric
(RD12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.
13 digit alpha numeric
(RR12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.
13 digit alpha numeric
(RF12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.

5 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Penerimaan Kaunter

Die-cut C
Rekod Hantaran

Die-cut D
Rekod Serahan

Die-cut E
Simpanan digunakan mengikut keperluan

4 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Penerimaan Kaunter

Die-cut C
Rekod Hantaran

Die-cut D
Simpanan digunakan mengikut keperluan

3 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Hantaran

Die-cut D
Rekod Serahan

Track-On 4
Urusan Pos
Track-On 5
Dalam Negeri
Track-On 6
PDRM
- Harga RM1.60 Harga RM1.60
Warna Hijau Warna Merah Warna Coklat
Urusan Pos Malaysia Pengiriman domestik bagi pelanggan yang mendapat keistimewaan pengecualian bayaran pos. Pengiriman domestik bagi pelanggan yang mendapat keistimewaan pengecualian bayaran pos.
13 digit alpha numeric
(RS12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.
13 digit alpha numeric
(RP12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.
13 digit alpha numeric
(RP12345678XMY)
Digit X adalah check digit.
Digit 1-8 adalah nombor siri.

5 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Penerimaan Kaunter

Die-cut C
Rekod Hantaran

Die-cut D
Rekod Serahan

Die-cut E
Simpanan digunakan mengikut keperluan

5 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Penerimaan Kaunter

Die-cut C
Rekod Hantaran

Die-cut D
Rekod Serahan

Die-cut E
Simpanan digunakan mengikut keperluan

5 label ‘die-cut’ yang mudah ditanggalkan.

Die-cut A
Resit serahan

Die-cut B
Rekod Penerimaan Kaunter

Die-cut C
Rekod Hantaran

Die-cut D
Rekod Serahan

Die-cut E
Simpanan digunakan mengikut keperluan

Kad Pemberitahuan akan ditinggalkan supaya penerima boleh menuntut di pejabat serahan yang berdekatan. Sekiranya penama tiada, wakil penama juga boleh menuntut item Pos Daftar tersebut dengan membawa Kad Pengenalan / Pasport sebagai bukti pengenalan diri.

Pertanyaan atau tuntutan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pengeposan dengan menggunakan borang rasmi dan hendaklah disertakan dengan Resit Pengeposan Kad AR bercap rasmi Pos Malaysia.

Pertanyaan, aduan atau tuntutan item Pos Daftar ini dikemukakan selepas 6 bulan tidak akan dilayan. Sila rujuk label.

Tempoh simpanan item tersebut di pejabat serahan adalah 15 hari kalendar sebelum dikembalikan semula kepada pengirim.

Pertanyaan item Posdaftar boleh dibuat di semua kaunter pejabat pos atau menghubungi talian bantuan Pos Malaysia.

Anda boleh menghubungi:

a. Pusat Khidmat Pelanggan di talian PosLine 1-300-300-300 dari 8:30 pagi hingga 9:00 malam setiap hari dari hari Isnin hingga Jumaat, Sabtu: 8:30 pagi hingga 5:00 petang (kecuali Sabtu pertama setiap bulan dan cuti umum)

b. E-mel ke care@pos.com.my atau layari laman web www.pos.com.my