Facebook Twitter Instagram You Tube

Komuniti Kami

Kami komited dalam membina masa depan yang mampan serta menyalurkan sumbangan positif kepada komuniti.

SKROL KE BAWAH

Untuk pengguna kami

  Kami percaya dalam
 • Membina perhubungan yang jujur serta adil dengan pembekal, vendor dan kontraktor.
 • Menggalakkan vendor untuk mengamalkan etika kerja serta perniagaan yang bersesuaian dengan amalan kerja (contoh perolehan hijau)
 • Memastikan ketelusan dan kualiti kerja yang tinggi, beretika, serta menepati urus tadbir korporat yang ditetapkan.
  Antara komitmen kami adalah aktiviti seperti:
 • Aktiviti bersama pihak berkepentingan
 • Taklimat kepada para pelabur
 • Membina serta mengukuhkan jalinan bersama pelanggan dan rakan niaga
 • Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri
 • Pengedaran Hamper Musim Perayaan
 • Anugerah dan Penghargaan (Reader's Digest Most Trusted Brand Award dan lain-lain)
 • Pengukuhan perhubungan dengan pengawal selia melalui penglibatan dalam aktiviti serta kempen yang dianjurkan
 • Membaik pulih serta menaik taraf kondisi cawangan kami

Di tempat kerja

  Memastikan
 • Menyediakan peluang kerja yang sama rata
 • Menyediakan ruang perkembangan kerjaya profesional untuk para pekerja
 • Menyediakan kondisi kerja yang sihat, selamat dan amalan hormat-menghormati di kalangan para pekerja kami
  Antara aktiviti yang menjadi komitmen kami adalah:
 • Biasiswa bersama ICAM International University bagi anak-anak pekerja kami
 • Sumbangan kebajikan warga kerja
 • Skim ganjaran Anugerah Kecemerlangan Pendidikan bagi anak-anak pekerja kami
 • Kempen keselamatan bagi para posmen dan kempen OSH
 • Aktiviti sosial untuk mengukuhkan jalinan hubungan antara warga kerja
  • Sesi Berbuka Puasa & Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitr
  • Karnival Sukan
  • Pertandingan Nyanyian Pos Malaysia
  • Makan Malam Tahunan
 • Menaik taraf persekitaran kerja untuk para pekerja (membaik pulih pejabat, 5S dan Program Gemba Kaizen)

Untuk Komuniti

  Menerusi pelaksanaan program dan aktiviti, kami komited untuk
 • Menyumbang balik kepada masyarakat dengan menyediakan masa hadapan yang lebih baik untuk para pelanggan dan komuniti
 • Menjadi entiti dan individu korporat yang bertanggungjawab dan menyumbang impak positif kepada masyarakat
  Antara aktiviti yang menjadi komitmen kami adalah:
 • Sumbangan untuk tujuan kebajikan dan amal
 • Aktiviti bantuan bencana alam
 • Aktiviti pengukuhan pendidikan
  • Program sekolah angkat
  • Program anak-anak angkat
  • Penajaan program pendidikan akhbar (NST & Utusan Malaysia)
 • Menyokong Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang kurang berkemampuan
 • Sesi berbuka puasa bersama golongan kurang berkemampuan dan anak-anak yatim
 • Menyokong aspirasi dan agenda Kerajaan

Persekitaran Kami

  Menerapkan kesedaran dan keprihatinan terhadap persekitaran dengan mendidik melalui
 • Menghormati dan menghargai alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan tenaga berlebihan
 • Menggunakan sumber tenaga dengan lebih efisyen
 • Sumbangan dan cara untuk mengukuhkan persekitaran dan kepelbagaian bio
  Antara aktiviti serta komitmen kami adalah:
 • Aktiviti gotong-royong peringkat negeri dan Ibu Pejabat
 • Kitar semula di peringkat jabatan