Facebook Twitter Instagram You Tube
Laporan Tahunan

Dasar TSK Kami

DASAR TSK KAMI

Tanggungjawab Sosial Korporat (TSK) merupakan perkara yang diutamakan oleh Pos Malaysia kerana ia selaras dengan prinsip-prinsip kami yang menjalankan perniagaan dengan penuh ketelusan dan bertanggungjawab serta mematuhi amalan-amalan utama pentadbiran korporat yang baik.

 

'Menyentuh Kehidupan' adalah tema untuk dasar TSK Pos Malaysia di mana sebagai sebuah warga korporat yang bertanggungjawab secara sosial dan dalam menyokong aspirasi kerajaan, kami komited untuk melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti yang akan menyumbang ke arah pembangunan masyarakatan dan ekonomi negara.

 

PERNYATAAN DASAR TSK POS MALAYSIA

Dasar TSK kami menumpukan kepada kaedah serampang dua mata iaitu bertujuan untuk membawa nilai kepada seluruh masyarakat dan negara melalui:

 

 • Meningkatkan Tahap Pendidikan:
  Pos Malaysia berusaha untuk menyumbang ke arah aktiviti-aktiviti yang menyokong pembinaan negara, terutamanya ke arah peningkatan pembangunan modal insan khususnya di kawasan-kawasan yang kurang bernasib baik;
 • Membangunkan Masyarakat :
  Pos Malaysia juga berusaha untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam aktiviti perdagangan dan keusahawanan di dalam masyarakat terutamanya di kawasan luar bandar.

 

Tema-tema TSK di atas adalah sejajar dengan misi kami untuk sentiasa berusaha menjadi warga korporat yang penyayang dengan menyokong pembinaan negara dan perkhidmatan masyarakat?

OBJEKTIF-OBJEKTIF TSK

Pos Malaysia berpegang teguh kepada empat objektif yang luas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti TSK kami:

 

 • Membezakan diri kami daripada para pesaing kami dengan memperkukuhkan imej dan kredibiliti awam dalam cara bukan komersil tetapi lebih bermakna;
 • Memperkukuh perasaan muhibah dan hubungan dengan para pelanggan dengan menonjolkan sikap kami yang bertanggungjawab terhadap masyarakat untuk membantu meneruskan perniagaan kami;
 • Mendorong dan menyediakan saluran untuk para pekerja bagi meningkatkan kesedaran tentang nilai-nilai korporat utama syarikat secara proaktif, yang dikenali sebagai PAKSI:PAKSI:
  P :
  • Penumpuan Kepada Kepuasan Pelanggan, (Customer Satisfaction Centric);
  • Penumpuan Kepada Kebajikan Pekerja (Employee's Welfare Centric);
  • Pulangan Kepada Pemegang Saham (Shareholders Centric);
  • Pematuhan Kepada Penguatkuasa (Authority /Regulator Centric).
  Amanah (Trustworthy);
  Kompeten (Competent);
  Sepasukan (Teamwork);
  Inovatif (Innovative).

 • Membangunkan nilai pemegang saham untuk jangka masa panjang.

 

APA YANG KAMI SOKONG

 

 • Pos Malaysia menerima ribuan permintaan untuk sumbangan / pelaburan masyarakat. Walaupun kami faham bahawa semua permintaan mempunyai merit secara individu, Pos Malaysia perlu menumpukan sumbernya ke atas objektif-objektif perniagaan dan faedah yang diterima oleh pemegang sahamnya.
 • Semasa Pos Malaysia mempertimbang dan memberi maklumbalas terhadap segala permintaan luar untuk penajaan, penekanan akan ditumpukan ke arah mewujudkan atau meneruskan aktiviti yang paling berfaedah dan sejajar dengan objektif perniagaan kami.
 • Dalam menentukan apa yang perlu disokong, kami berpandukan kepada bagaimana sumbangan kami kepada masyarakat akan:
  • Meningkatkan hubungan antara Pos Malaysia dengan media dan kerajaan
  • Mengukuhkan jenama Pos Malaysia dan reputasi korporat
  • Mempertingkat kesedaran, pemahaman dan penghayatan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh Pos Malaysia
  • Mempertingkat tahap pendidikan terutama untuk memanfaatkan golongan kurang bernasib baik
  • Menyediakan bantuan bagi individu untuk memulakan perniagaan kecil yang sejajar dengan strategi perniagaan kami;
  • Mampu untuk menghubungkan pelbagai kumpulan pengguna perkhidmatan Pos Malaysia
  • Mengenalpasti peluang melalui tajaan
  • Membuka peluang perniagaan dan promosi
  • Mampu untuk mempamerkan sokongan dan penglibatan syarikat dengan masyarakat.
  • Memberikan nilai positif yang meliputi seluruh segmen masyarakat
  • Mampu menunjukkan kewajaran pelaburan yang dilaksanakan dan hasil yang dijangkakan.

 

APA YANG KAMI TIDAK SOKONG

Pos Malaysia tidak akan mempertimbangkan permohonan untuk perkara / sebab-sebab / entiti-entiti / penggunaan yang berikut:

 

 • Membahayakan kepada jenama Pos Malaysia dan reputasi korporat
 • Menyalahi undang-undang, menggalakkan anti-sosial dan nilai-nilai negatif atau sesuatu yang boleh menyumbang kepada kontroversi atau menjejas keharmonian kaum
 • Semata-mata bersifat politik;
 • Berada dalam konflik secara langsung dan bercanggah dengan Pos Malaysia dari segi :
  • Nilai-nilai korporat mengenai sebarang isu semasa
  • Teras-teras utama TSK
 • Permintaan-permintaan yang dihantar secara umum seperti ‘Kepada sesiapa yang berkenaan’
 • Pengumpul dana professional yang bekerja bagi pihak sebuah organisasi
 • Pengiklanan dan promosi, termasuk mendapatkan pengiklanan bagi pihak organisasi yang lain
 • Bersifat meragukan dan mendatangkan kesangsian.

 

KRITERIA ORGANISASI

Pos Malaysia boleh mempertimbang dan meluluskan permohonan untuk organisasi berikut:

 

 • Persekutuan, Negeri dan Jabatan Kerajaan peringkat Daerah serta Badan-badan Berkanun
 • Badan bukan kerajaan yang memiliki kepentingan Pos Malaysia dan berkongsi hasratnya
 • Kelab-kelab rekreasi kerajaan dan institusi yang berkepentingan ke atas Pos Malaysia.
Kesatuan

Menyedari keperluan untuk mengetahui perkembangan pos di arena antarabangsa, Pos Malaysia Berhad terus menjalin hubungan dengan rakan-rakan seindustrinya di luar negara melalui penyertaan di dalam pelbagai kesatuan pos.

 

Kesatuan Pos Sejagat (UPU)

Pentadbiran pos di Malaysia telah menganggotai Kesatuan Pos Sejagat (UPU) sejak tahun 1957. UPU adalah satu agensi khusus Bangsa-bangsa Bersatu. Ia ditubuhkan pada 1874 dengan peranannya untuk menyelaras sistem komunikasi pos di kalangan negara-negara anggota. Kini keahliannya adalah sebanyak 170 buah negara. Malaysia menyertai secara aktif Kongres-kongres UPU dan mesyuarat-mesyuarat Majlis Eksekutif. Kini Malaysia adalah ahli Majlis Operasi UPU.

 

Kesatuan Pos Asia Pasifik (APPU)

APPU adalah satu organisasi pos serantau yang ditubuhkan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pentadbiran pos dan juga untuk meningkatkan kualiti pertukaran mel di kalangan negara-negara di rantau ini.

Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi mesyuarat Majlis Eksekutif APPU 1986 di Kuala Lumpur pada 7 hingga 12 November dan sekali lagi pada tahun 2006. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh delegasi daripada 19 buah negara ahli dan para pemerhati dari UPU.

 

Persidangan Komanwel Pentadbiran Pos

Persidangan Pentadbiran Pos Komanwel (CCPA) merupakan satu forum untuk pengendali pos berhimpun dua atau tiga tahun sekali. Ahli-ahli mesyuarat ini bertukar-tukar dan mengkaji maklumat, berbincang cara-cara dan langkah untuk mengukuhkan kerjasama pos, dan meningkatkan kualiti perkhidmatan serta memperkenalkan perubahan pos di kalangan negara-negara anggota.

 

Mesyuarat Perniagaan Pos ASEAN

ASEANPOST telah ditubuhkan pada 1992 khusus untuk pengendali-pengendali pos di negara-negara ASEAN. Ketua-ketua ASEANPOST bertemu setiap tahun untuk bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman serta amalan terbaik untuk perubahan pos dan pembangunan perniagaan pos di kalangan negara-negara anggota. ASEANPOST kini terdiri daripada 9 buah negara ASEAN dan Malaysia memegang jawatan sebagai pengerusi Mesyuarat Perniagaan Pos ASEAN.

 

Tadbir Urus Korporat

Board Committee Term of Reference

TERMS OF REFERENCE – OBJECTIVES

BOARD AUDIT COMMITTEE

BOARD NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE BOARD TENDER COMMITTEE BOARD RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE
 • To ensure openness, integrity and accountability in the Group’s activities so as to safeguard the rights and interests of the Shareholders. 
 • To provide assistance to the Board in fulfilling its fiduciary responsibilities relating to corporate accounting and reporting practices.
 • To improve the Group’s business efficiency, the quality of the accounting and audit function and strengthening of the public’s confidence in the Group’s reported results.
 • To maintain, through regularly scheduled meetings, a direct line of communication between the Board and the External and Internal Auditors.
 • To enhance the independence of the External and Internal audit functions.
 • To create a climate of discipline and control to minimise or eliminate fraud.
 • To review the Board composition and recommend to the Board appointment of new Directors of the Group and Board Committees.
 • To evaluate the effectiveness of the Board, Board Committees and contributions of each individual director.
 • To review the Managing Director’s/Group Chief Executive Officer’s and Executive Director’s objectives and goals and the assessment of performance of these persons against those benchmarks.
 • To review the performance evaluation of Chief Level Officers.
 • To determine the level and composition of remuneration for the Managing Director/Group Chief Executive Officer, Executive Directors (if any) and Chief Level Officers.
 • To develop policies, practices and recommend proposals appropriate to facilitate the recruitment and retention of the Managing Director/Group Chief Executive Officer, Executive Directors (if any) and Chief Level Officers.
 • Examine and where appropriate, approve award of contracts for supply of goods, works or services within the limits as authorised in the Limits of Authority.
 • Review selection for the appointment of successful tenderer for both closed and open tender applications.
 • Examine and where appropriate, authorise the variation of tender procedures for the tender committee.
     TERMS OF REFERENCE – ROLES & RESPONSIBILITIES / FUNCTION
AUDIT COMMITTEE BOARD NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE TENDER BOARD COMMITTEE
Financial Statements
- Review the quarterly results and annual financial statements of the Company and Group.
- Review with the Group’s Counsel, any legal matter that could have a significant impact on the Group’s financial statements.

Internal Control
- Assess the quality and effectiveness of the systems of internal control.
- Assess the internal process for determining and managing key risks.
- Review the evaluation by the Internal and External auditors of the Group's system.
-Review external audit reports and Management's response and ensure appropriate action is taken.

Internal Audit
- Approve the Internal Audit charter and review the adequacy of internal audit function.
- Review the internal audit programme and ensure appropriate actions are taken.
- Approve any appointment or termination of senior staff members.
- Review appraisals or assessments of performance of Chief Internal Auditor and his Deputy.
- Take cognisance of resignations of internal audit staff members.
- Direct any special investigations to be carried out by Internal Audit and consider the major findings and management’s response.

External Audit
- Recommend the nomination of external auditors, fees and any question of resignation or dismissal of external auditors.
- Discuss with external auditors on the nature and scope of the audit functions.
- Discuss problem and reservation arising from the internal and final audits.
- Review the external auditor’s management letter and management response.

Compliance
- Review the effectiveness of the system for monitoring compliance with laws and regulations.
- Review the findings of any examinations by regulatory authorities.
- Obtain regular updates from Management and Group’s legal counsel regarding regulatory compliance matters.
- Review and consider any related party transaction and conflict of interest situation.

Other responsibilities
- Annually review and reassess the adequacy of the Terms of Reference of the Audit Committee (if necessary).
- Verify the allocation of employee share options to the Group’s eligible employees in accordance with the Listing Requirements.
- Perform any other duties as directed by the Board.
For Nominations
- Propose to the Board suitable candidates for appointment as Directors, Managing Director/ Group Executive Officer and Executive Directors.
- Propose to the Board the membership and Chairmanship of Board Committees.
- Review annually the Board structure, size, balance and composition.
- Propose succession planning for the Managing Director/Group Chief Executive Officer, Executive Director (if any) and Chief Level Officers.
- Recommend Directors who are retiring (by rotation) for re-election at the Company’s Annual General Meeting(s).
- Deliberate and recommend any termination of membership of any Director of the Company.
- Ensure that all Board appointees undergo the necessary training.
- Provide for adequate training and orientation for new directors.
- Assess annually the effectiveness of the Board as a whole, the committees of the Board and the contribution of each individual Director, including Independent Non-Executive Directors.

For Remuneration
- Establish and recommend to the Board the remuneration framework, structure and policy of the Executive Directors, Group Chief Executive Officer and Chief Level Officers.
- Recommend to the Board, the terms of employment of the Managing Director/Group Chief Executive Officer and the Executive Directors
- Recommend to the Board proposal on the Managing Director/Group Chief Executive Officer’s and Executive Director’s (if any) remuneration and benefits.
- Recommend to the Board performance contracts and key performance indicators (KPI) for the Managing Director/Group Chief Executive Officer and the Executive Director and assess their performance against these KPIs.
- Recommend to the Board compensation commitments/ severance payments for the Managing Director/Group Chief Executive Officer or Executive Director or any of the Chief Level Officers in the event of termination of the employment/service contracts by the Company and/or the Group.
- Recommend to the Board the remuneration package and terms of employment of the Chief Level Officers.
- Recommend to the Board key performance indicators (KPIs) for the Chief Level Officers and assess their performance against these KPIs.
- Recommend to the Board, bonus payment for the Managing Director/Group Chief Executive Officer, Executive Directors (if any) and Chief Level Officers.
- Consider other matters as may be referred to the Committee by the Board.
- Deliberate and thereafter recommend to the Board of Directors for endorsement, the proposed appointment of Directors and their remuneration package at Pos Malaysia, operating subsidiaries, associate companies and investee companies.
- Endorse the proposed appointment of Directors at Pos Malaysia’s active and operating wholly owned subsidiaries.
- Review, deliberate and recommend to the Board for approval proposals made by Management on the Group’s flagship ICT related projects.
- The ICT Committee shall have the authority to award ICT related contracts/ purchases and on other related matters within the limits of authority granted to it as set out in the Company’s Limits of Authority
- Review and assess the business case of the Group’s flagship ICT projects and its costing.
- Deliberate on Management’s ICT strategic and operational plans.
- Review on an annual basis key emerging ICT trends.
- Deliberate on significant ICT issues affecting delivery of the Group’s flagship projects.
- Deliberate on Management’s plans in establishing good communication lines between the business units and the ICT division
- Deliberate on all ICT related risks, risk assessment and risk mitigation plan proposed by Management.
- Examine and where appropriate, approve award of contracts for supply of goods, works or services within limits authorised in the Company’s Limits of Authority.
- Review selection for the appointment of successful tenderer for both closed and open tender applications.
- Examine and where appropriate, authorise the variation of tender procedures for the tender committee.
- Review and recommend to the Board for approval the Company’s procurement policies and procedures including general evaluation criteria, anti-corruption policy and codes of conduct.
Pembentangan Keputusan Kewangan Suku Tahunan