CAWANGAN POS ALAMAT TELEFON PENGURUS CAWANGAN WAKTU OPERASI
Alor Setar Bangunan Pejabat Pos Besar, Jalan Stadium, 05670 Alor Setar 04-7302555 Mohd Zaini A. Hakim Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Alor Jangus Batu 6, Jalan Putera, 06250 Alor Setar 04-7354002 Shohaimi Mohd. Noor Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Ayer Hitam Km 20, Jalan Putera, 06150 Ayer Hitam 04-7940515 Nurzuha Mat Ali Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Bakar Arang No. 3K, Taman Perpaduan, 08000 Bakar Arang 04-4213626 Azahari Harun Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Baling R-8, Bangunan 8 2 1/2, Tkt. Pekan Baru, 09100 Baling 04-4707477 Norsaleha Ibrahim Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Bandar Bukit Kayu Hitam JKR 351, Lebuhraya Utara-Selatan, 06050 Bukit Kayu Hitam 04-9222086
04-9221769
Siti Subaidah Samsudin Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Bedong JKR 2220, Jalan Semeling, 08100 Bedong 04-4581241 Siti Aashah Nasrun Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Changloon 4-A, Taman Sri Changloon, 06010 Changloon 04-9241824 Azizah Osman Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Guar Chempedak JKR PY-P67, Jalan Yan, 08800 Guar Chempedak 04-4686813 Azian Adullah Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg
Gurun JKR F2230, Jalan Raya, 08300 Guru 04-4686212 Poziaah Ab Malek Ahad - Khamis
8.30pg - 5.30ptg
Sabtu
8.30pg - 1.00ptg

Page :1 2 3 4 5