Pos Malaysia Berhad sering dianggap mempunyai monopoli di dalam industri pos negara. Tanpa disedari ramai, Pos Malaysia Berhad telah mengatur strategi operasinya untuk bersaing secara langsung dan tidak langsung dengan pelbagai syarikat tempatan dan antarabangsa.

WAWASAN Menghubungkan Malaysia dan Dunia Tanpa Sempadan - Untuk Hari Ini dan Masa Hadapan
MISI Menyedia dan Memberikan Rangkaian Perkhidmatan Yang Terulung

NILAI-NILAI TERAS
Empati
Beradab
Integriti
Bertanggungjawab
Inovasi