Pos Malaysia Berhad sering dianggap mempunyai monopoli di dalam industri pos negara. Tanpa disedari ramai, Pos Malaysia Berhad telah mengatur strategi operasinya untuk bersaing secara langsung dan tidak langsung dengan pelbagai syarikat tempatan dan antarabangsa.

WAWASAN Peneraju yang dipercayai dalam penyampaian penyelesaian fizikal dan digital bersepadu
MISI Menyampaikan pengalaman pelanggan yang cemerlang dan memberikan kemudahan dalam bidang komunikasi, logistik, perkhidmatan kewangan dan penyelesaian rantaian bekalan pada tahap kebolehpercayaan dan integriti tertinggi

NILAI-NILAI TERAS
Menepati Masa
Penumpuan kepada Pelanggan
Adab Sopan
Kecemerlangan
Kewibawaan
Bertanggungjawab
Inovasi