Zakat (Tithe) Payment

Zakat (Tithe) Payment
1 Pusat Zakat Melaka (Pzm) 8 Majlis Agama Islam Negeri Johor
2 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (Maiamp) 9 Jabatan Zakat Negeri Kedah
3 Pusat Zakat Negeri Sembilan (Pzns) 10 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (Maidam)
4 Pusat Kutipan Zakat Pahang (Pkz) 11 Pusat Urus Zakat Pulau Pinang (Puzpp)
5 Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (Maik) 12 Pusat Zakat Sabah (Pzs)
6 Tabung Baitulmal Sarawak 13 Majlis Agama Islam Perlis (Maips)
7 Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (Ppz-Maiwp) 14 Lembaga Zakat Selangor (Lzs-Mais)